Wat weet jij over de hobbyjacht?

Kom erachter door deze quiz te spelen.

Doe de quiz
Wilde dieren mogen in Nederland alleen gedood worden als aangetoond is dat ze serieuze schade veroorzaken.

Niet waar: Op een vijftal diersoorten mag door hobbyjagers in het jachtseizoen zonder opgave van reden gejaagd worden. Bij alle andere wilde dieren geldt dat eerst moet worden aangetoond dat zij serieuze schade veroorzaken en dat diervriendelijke(re) alternatieven niet toepasbaar zijn.
Niet waar: Op een vijftal diersoorten mag door hobbyjagers in het jachtseizoen zonder opgave van reden gejaagd worden. Bij alle andere wilde dieren geldt dat eerst moet worden aangetoond dat zij serieuze schade veroorzaken en dat diervriendelijke(re) alternatieven niet toepasbaar zijn.
Door naar de volgende vraag
Welke vijf diersoorten mogen hobbyjagers in het jachtseizoen schieten?


Antwoord B: Wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn mogen in het jachtseizoen allemaal zonder opgave van reden geschoten worden door hobbyjagers.
Antwoord B: Wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn mogen in het jachtseizoen allemaal zonder opgave van reden geschoten worden door hobbyjagers.
Door naar de volgende vraag
Er mag alleen op deze vijf diersoorten gejaagd worden als ze niet in aantallen achteruit gaan.

Niet waar: De wilde eend, fazant en houtduif zijn de laatste jaren qua aantal sterk gedaald. Het aantal hazen en konijnen is redelijk stabiel, maar nog steeds een fractie van wat er rond de jaren ‘60 aanwezig was. Ondanks dat de aantallen achteruit gaan en de populaties veel kleiner zijn dan vroeger, is de overheid van mening dat jacht op deze dieren mag. De Dierenbescherming is van mening dat ook als er ‘genoeg’ van zijn, dat dit op zichzelf geen reden is om afschot van honderdduizenden dieren per jaar toe te staan.
Niet waar: De wilde eend, fazant en houtduif zijn de laatste jaren qua aantal sterk gedaald. Het aantal hazen en konijnen is redelijk stabiel, maar nog steeds een fractie van wat er rond de jaren ‘60 aanwezig was. Ondanks dat de aantallen achteruit gaan en de populaties veel kleiner zijn dan vroeger, is de overheid van mening dat jacht op deze dieren mag. De Dierenbescherming is van mening dat ook als er ‘genoeg’ van zijn, dat dit op zichzelf geen reden is om afschot van honderdduizenden dieren per jaar toe te staan.
Door naar de volgende vraag
Hobbyjacht is nodig omdat er te weinig natuurlijke vijanden zijn van deze dieren.

Niet waar: Juist deze diersoorten hebben genoeg natuurlijke vijanden zoals vossen en roofvogels. Door hobbyjacht ontneem je predatoren dus hun prooi. Zij zijn daar afhankelijk van, wij als mens niet. Vossen worden door jagers vaak gedood omdat ze de weidevogel zouden bedreigen. Maar vossen richten zich waarschijnlijk alleen maar meer op weidevogels, als de andere prooidieren ze via de hobbyjacht zijn ontnomen.
Niet waar: Juist deze diersoorten hebben genoeg natuurlijke vijanden zoals vossen en roofvogels. Door hobbyjacht ontneem je predatoren dus hun prooi. Zij zijn daar afhankelijk van, wij als mens niet. Vossen worden door jagers vaak gedood omdat ze de weidevogel zouden bedreigen. Maar vossen richten zich waarschijnlijk alleen maar meer op weidevogels, als de andere prooidieren ze via de hobbyjacht zijn ontnomen.
Door naar de volgende vraag
Hobbyjacht veroorzaakt onnodig leed en verstoring in de natuur.

Waar: Jagen voor de hobby en benutting (om het dier op te eten) is niet noodzakelijk en dient geen maatschappelijk belang. Het zorgt daarom voor onnodig leed en verstoring. Niet alle dieren zijn in één keer dood, sommige jachtmethodes, zoals de drijfjacht op hazen, leiden tot extreem dierenleed. Wat de Dierenbescherming betreft is het is al erg genoeg dat wilde dieren lijden als zij gedood worden in het kader van schadebestrijding en beheer. Extra leed door de hobbyjacht vinden wij niet acceptabel.
Waar: Jagen voor de hobby en benutting (om het dier op te eten) is niet noodzakelijk en dient geen maatschappelijk belang. Het zorgt daarom voor onnodig leed en verstoring. Niet alle dieren zijn in één keer dood, sommige jachtmethodes, zoals de drijfjacht op hazen, leiden tot extreem dierenleed. Wat de Dierenbescherming betreft is het is al erg genoeg dat wilde dieren lijden als zij gedood worden in het kader van schadebestrijding en beheer. Extra leed door de hobbyjacht vinden wij niet acceptabel.
Door naar de volgende vraag
De politiek kan de wildlijst waarop de vijf diersoorten vogelvrij zijn verklaard gewoon afschaffen.

Waar: De landelijke politiek kan besluiten om de wildlijst af te schaffen. Hier pleiten we voor via ons lobbywerk en strijden we samen met andere organisaties voor. Ons pleidooi is: laat wilde dieren zoveel mogelijk met rust, verbeter hun leefomgeving en gun roofdieren hun prooien. Schaf de wildlijst af. Als er serieus sprake is van schade of overlast, en diervriendelijkere alternatieven niet voorhanden zijn om deze te voorkomen, zijn er in de huidige wetgeving meer dan genoeg mogelijkheden om dieren te doden. Daar is een wildlijst absoluut niet voor nodig.
Waar: De landelijke politiek kan besluiten om de wildlijst af te schaffen. Hier pleiten we voor via ons lobbywerk en strijden we samen met andere organisaties voor. Ons pleidooi is: laat wilde dieren zoveel mogelijk met rust, verbeter hun leefomgeving en gun roofdieren hun prooien. Schaf de wildlijst af. Als er serieus sprake is van schade of overlast, en diervriendelijkere alternatieven niet voorhanden zijn om deze te voorkomen, zijn er in de huidige wetgeving meer dan genoeg mogelijkheden om dieren te doden. Daar is een wildlijst absoluut niet voor nodig.